Products

> NEMATICIDES     

BRIFUR 3G

Active Ingredient:

Carbofuran 30 g/Kg

Product Description:

Butil-butil na pamatay-insekto at nematicida para sa pagkontrol ng mga mapaminsalang insekto at ...

Read More