Products

> MOLLUSCICIDES     

CRUSHER 70WP

Active Ingredient:

Niclosamide 700 g/Kg

Product Description:

Para sa mabisang pagsugpo ng “Golden Kuhol” na sumisira sa mga tanim na palay. ...

Read More

CRUSHER 250EC

Active Ingredient:

Niclosamide 250 g/L

Product Description:

...

Read More