Products

> HERBICIDES     

ASPIRE 10SC SOLO

Active Ingredient:

Bispyribac Sodium 100 g/L

Product Description:

Para sa tuluyang pagpuksa ng mga damo sa lipat tanim at sabog tanim na palay. ...

Read More

BURNER 160SL

Active Ingredient:

Glyphosate 160 g/L

Product Description:

Ang mahusay na pansugpo sa mga damo. ...

Read More

DIUTEX 80WP

Active Ingredient:

Diuron 80 g/Kg

Product Description:

Para sa pagsugpo ng mga pangunahing damo sa taniman ng tubo, kape, bulak, citrus, pinya atbp. ...

Read More

GLYPHOTEX 480SL

Active Ingredient:

Glyphosate 480 g/L

Product Description:

Ang Glyphotex 480SL ay mabisang pamatay ng pesteng damo gaya ng kugon, talahib, agringay at mara...

Read More

TEXICON 2,4-D AMINE

Active Ingredient:

2,4-D Amine 400 g/L

Product Description:

Texicon 2,4-D Amine is a technical product of 2,4-D Sodium Salt, which is employed in the prepar...

Read More

TEXICON ATRAZINE 80WP

Active Ingredient:

Atrazine 800 g/Kg

Product Description:

...

Read More

OXATEX 25EC

Active Ingredient:

Oxadiazon 250 g/L

Product Description:

...

Read More

AMATEX 80WP

Active Ingredient:

Ametryn 800 g/Kg

Product Description:

...

Read More

SWAT 2,4-D Ester

Active Ingredient:

2,4-D Isobutyl Ester 400 g/L

Product Description:

...

Read More