Products

     

CHLORTEX 48EC

Active Ingredient:

Chlorpyrifos 480 g/L

Product Description:

...

Read More

GRO PLANT BOOSTER

Active Ingredient:

N-0.32, P-0.03, K- 1.97

Product Description:

...

Read More

GROW AND GLOW

Active Ingredient:

N-15, P-15, K-30 + TE

Product Description:

GROW AND GLOW is a water soluble fertilizer in a dry crystalline form. It contains N-P-K and sel...

Read More

LUSH

Active Ingredient:

N-20, P-20, K-20 + TE

Product Description:

...

Read More

ZINO

Active Ingredient:

Zinc Sulfate Monohydrate (35% Zinc, 17% Sulphur)

Product Description:

...

Read More

MANCOTEX 80WP

Active Ingredient:

Mancozeb 800 g/kg

Product Description:

Para sa pagkontrol ng mga sakit na fungal sa tanim na palay, mais, mangga, papaya, saging, melon...

Read More

TEXAMYL 50WP

Active Ingredient:

Benomyl 500 g/Kg

Product Description:

...

Read More

TEXICON FOSETYL-AL 80WP

Active Ingredient:

Fosetyl-Aluminum 800 g/Kg

Product Description:

Texicon Fosetyl-Al 80WP is a systemic fungicide which is rapidly absorbed through the plant leav...

Read More

TEXONIL 500SC

Active Ingredient:

Chlorothalonil 500 g/L

Product Description:

...

Read More

TEXONIL 720SC

Active Ingredient:

Chlorothalonil 720 g/L

Product Description:

A broad spectrum fungicide for the control of many disease-causing fungi on various crops as spe...

Read More

AVERT 50WP

Active Ingredient:

Carbendazim 500 g/Kg

Product Description:

...

Read More

MANCOTEX 420SC

Active Ingredient:

Mancozeb 420 g/L

Product Description:

...

Read More

MANCOTEX 600OS

Active Ingredient:

Mancozeb 600 g/L

Product Description:

...

Read More

TRIDENT 860L

Active Ingredient:

Tridemorph 860 ml/L

Product Description:

...

Read More

PROPITEX 70WP

Active Ingredient:

Propineb 700 g/Kg

Product Description:

...

Read More

ASPIRE 10SC SOLO

Active Ingredient:

Bispyribac Sodium 100 g/L

Product Description:

Para sa tuluyang pagpuksa ng mga damo sa lipat tanim at sabog tanim na palay. ...

Read More

BURNER 160SL

Active Ingredient:

Glyphosate 160 g/L

Product Description:

Ang mahusay na pansugpo sa mga damo. ...

Read More

DIUTEX 80WP

Active Ingredient:

Diuron 80 g/Kg

Product Description:

Para sa pagsugpo ng mga pangunahing damo sa taniman ng tubo, kape, bulak, citrus, pinya atbp. ...

Read More

GLYPHOTEX 480SL

Active Ingredient:

Glyphosate 480 g/L

Product Description:

Ang Glyphotex 480SL ay mabisang pamatay ng pesteng damo gaya ng kugon, talahib, agringay at mara...

Read More

TEXICON 2,4-D AMINE

Active Ingredient:

2,4-D Amine 400 g/L

Product Description:

Texicon 2,4-D Amine is a technical product of 2,4-D Sodium Salt, which is employed in the prepar...

Read More

TEXICON ATRAZINE 80WP

Active Ingredient:

Atrazine 800 g/Kg

Product Description:

...

Read More

OXATEX 25EC

Active Ingredient:

Oxadiazon 250 g/L

Product Description:

...

Read More

AMATEX 80WP

Active Ingredient:

Ametryn 800 g/Kg

Product Description:

...

Read More

SWAT 2,4-D Ester

Active Ingredient:

2,4-D Isobutyl Ester 400 g/L

Product Description:

...

Read More

ARIBA 2.5EC

Active Ingredient:

Lambdacyhalothrin 25 g/L

Product Description:

...

Read More

BAGYO 40SP

Active Ingredient:

Methomyl 400 g/Kg

Product Description:

Para sa pag puksa ng iba'tibang uri ng mapaminsalang insekto na sumisira sa mga tanim na mai...

Read More

ROCKET 5EC

Active Ingredient:

Cypermethrin 50 g/L

Product Description:

Pamatay-insekto para sa tanim na mais, palay, mangga, saging, repolyo, patani, kamatis, sibuyas,...

Read More

TEXICON REPULSE 50SP

Active Ingredient:

Cartap Hydrochloride 500 g/L

Product Description:

Pamatay-insekto para sa tanim na palay, mangga, bawang, sibuyas, puting patatas, pipino, pakwan,...

Read More

VENTURES 500EC

Active Ingredient:

Profenofos 500 g/L

Product Description:

A foliar insecticide with contact and stomach action for the control of pests of tomato, eggplan...

Read More

CRUSHER 70WP

Active Ingredient:

Niclosamide 700 g/Kg

Product Description:

Para sa mabisang pagsugpo ng “Golden Kuhol” na sumisira sa mga tanim na palay. ...

Read More

CRUSHER 250EC

Active Ingredient:

Niclosamide 250 g/L

Product Description:

...

Read More

BRIFUR 3G

Active Ingredient:

Carbofuran 30 g/Kg

Product Description:

Butil-butil na pamatay-insekto at nematicida para sa pagkontrol ng mga mapaminsalang insekto at ...

Read More

FORMO

Active Ingredient:

2,2-Dibromo-3-nitropropionamide

Product Description:

...

Read More

TEXALUM

Active Ingredient:

Potassium Aluminum Sulfate

Product Description:

...

Read More

MSO

Active Ingredient:

99.9% Methylated Seed Oil

Product Description:

...

Read More

TEXICON AGRI OIL

Active Ingredient:

 

Product Description:

...

Read More

TEXSOL 100

Active Ingredient:

Ethoxylated dodecyl alcohol

Product Description:

...

Read More

TEXSOL X

Active Ingredient:

Alkylphenolhydroxypolyoxythylene

Product Description:

...

Read More

HALOGEN 2.5EC

Active Ingredient:

2.5 % Lambdacyhalothrin

Product Description:

...

Read More

MACHONE 25EC

Active Ingredient:

25% Dichlorvos

Product Description:

...

Read More

PERMITOR 10EC

Active Ingredient:

Permethrin 100 g/L

Product Description:

...

Read More

VECTEX 2.5EC

Active Ingredient:

Deltamethrin 25 g/L

Product Description:

...

Read More