CRUSHER 70WP

Active Ingredient:

Niclosamide 700 g/Kg

Product Description:

For the control of “Golden Kuhol” infesting rice.

FPA Registration Number:

242-229-1010

Packaging Size:

Nidosamide

Category:

MOLLUSCICIDES

Description

Para sa mabisang pagsugpo ng “Golden Kuhol” na sumisira sa mga tanim na palay.
  • Mabagsik laban sa pesteng Kuhol
  • Garantisadong epektibo
  • Subok na maaasahan
  • May bisang tumatagal ng 48 oras pagkatapos ibomba