BAGYO 40SP

Active Ingredient:

Methomyl 400 g/Kg

Product Description:

A broad spectrum carbamate insecticide with strong contact and stomach action for the control of certain insect pests of tobacco, tomato, rice, melons, beans, sitao, mungbean, soybean, corn, sorghum, eggplant and banana.

FPA Registration Number:

242-164-1716

Packaging Size:

Category:

INSECTICIDES

Description

Para sa pag puksa ng iba'tibang uri ng mapaminsalang insekto na sumisira sa mga tanim na mais, palay, tabako, kamatis, melon, sitaw, bataw, patani, munggo, balatong, sorgo, talong at saging. Mabilis na pinapatay ang mga larba o uod langaw. Angkop sa karaniwang ginagamit na pamatayinsekto at pamatay-fungi. Maaaring gamitin na pansugpo ng mga langaw sa hayupan at bahay manukan.