GLYPHOTEX 480SL

Active Ingredient:

Glyphosate 480 g/L

Product Description:

Provides complete control of perennial grasses, broadleaf weeds as well as annual weeds on registered crops. Its non-crop uses include reforestation areas, rice levees, drainage ditches, irrigation canals, around fish ponds, field boundaries, roadsides, fence rows, railroad yards and tracks, around buildings, golf courses and memorial parks.

FPA Registration Number:

242-151-2011

Packaging Size:

Category:

HERBICIDES

Description

Ang Glyphotex 480SL ay mabisang pamatay ng pesteng damo gaya ng kugon, talahib, agringay at marami pang iba.
 
Maaaring gamitin bago o pagkatapos magtanim ng Glyphosate Tolerant na mais.
 
Ito’y angkop din gamitin sa taniman ng mga bungang-kahoy, madadamong pilapil ng palayan, gilid ng kalsada, bakuran, daluyang kanal o patubigang-kanal at sa mga lugar na may nakakasagabal na damo.
 
Ang Glyphotex 480SL ay epektibo at dekalidad na produktong mabibili sa isang litro at isang galong lalagyan.
 
Ito’y siguradong abot-kaya na iyong mabibili sa mga awtorisadong dealer at reseller ng Texicon Agriventures Corporation.