DIUTEX 80WP

Active Ingredient:

Diuron 80 g/Kg

Product Description:

Herbicide for the control of annual and perennial broadleaves, grasses on citrus, coffee, cotton, sugarcane, pineapple and non-crop land.

FPA Registration Number:

242-021-3215

Packaging Size:

Category:

HERBICIDES

Description

Para sa pagsugpo ng mga pangunahing damo sa taniman ng tubo, kape, bulak, citrus, pinya atbp.
  • Ang mabisang pre at post emergent herbicide na ginagamit para pigilan ang pagtubo at pagdami ng mga damo.
  • May taglay na 800 gramo ng diuron bawat kilo para sa epektibong bisa.
  • Pinapatay ang mga damo sa mga murang ugat at usbong nito.